Check in në Aeroporte dhe Porte

Off Airport / Port Check-In është një shërbim inovativ i cili ka për qëllim avancimin e suksesshem qe sjell komoditet për pervojen e udhëtimit.

Ky shërbim përfshin mbledhjen dhe transferimin e bagazheve nga dhe për çdo pikë të caktuar: dokumentet e udhëtimit të kontrolluara dhe kontrollin e fletëhyrjeve, kontrollet e bagazheveit dhe check-in, shoqërimin e automjeteve të pasagjerëve dhe bagazheve.

Me kontrollonin Off Airport / Port pasagjerët kanë më shumë kohë të lire, ata gëzojnë komoditet dhe rehati, duhet të mos qëndrojnë në rradhë ne aeroport, janë të lirë të nevojës për të mos kryer kontroll bagazhesh dhe janë të relaksuar në njohjen e transferimit të sigurt te sendeve te tyre.