Integrimi në Sistemet e Sigurisë

ICTS Albania është një ekspert i vërtetë në fushën e integrimit te sistemeve, i specializuar në projektimin, furnizimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të integruara të sigurisë.

Ne sjellim zgjidhje te hartuara të udhëhequra që përmbushin nevojat operacionale dhe kanë fleksibilitetin për të zhvilluar dhe përparojnë për të përmbushur sfidat e reja dhe kërcënimet. Pas shitjes tek konsumatorët tanë, kujdesi ynë është një oferte thelbësore dhe nuk konsiderohet si e mesme për instalimin dhe integrimin e shërbimit.