Verifikimi i Dokumentave të Udhëtimit

TravelDoc është një sistem dygjuhësh që verifikon dokumentacionin e udhëtimit ndërkombëtar tëpasagjerëve, duke përfshirë kërkesat për viza.

TravelDoc shpejt dhe me efikasitet kontrollon dokumentacionin kundër kufizimeve të udhëtimit të vendosura tek udhëtari nga autoritetet në vendin tranzitit ose atëtë destinacionit. Një bibliotekë online e Rregullave të Dokumentit të Udhëtimit (APP ose Web) që tregon migracionit, shëndetin dhe sigurinësi dhe rregullat doganore janë gjithashtu në dispozicion.

Funksionalitetet kryesore përfshijnë:

  • Një tregues të qartë Go/No Go së bashku me udhëzime të qarta për dokumentacionin e nevojshëm
  • Në kohë reale përditësohet informacioni i rregullave të udhëtimit