Ndërgjegjësim Mjedisor

Ne kontribuojmë në ndërtimin e një bote më të qëndrueshme, në uljen e ndotjes dhe mbeturinave, si dhe ekonomizimin e energjisë. Ndërgjegjësimi mjedisor është në axhendën tonë si një mendim i përbashkët në të gjithë kompaninë.

Si pjesë e Axhendës se Pergjegjësisë Sociale të ICTS Europe, ICTS Albania ndjek kanalet e veta të bamirësisë, duke kërkuar mundësitë për të dhënë diçka dhe per t’u angazhuar në komunitetin lokal. Kjo axhendë ka qenë nxitur nga dy nismat e korporatave dhe aktivitetet e komunitetit, duke lejuar të gjitha palët e interesuara të marrin pjesë.