SmartPoint

Smart Point është zgjidhja e fundit e ICTS Europe për optimizimin e operimit  në piken e kontrollit.

I adresohet cështjeve dhe vështirësive që hasen në pikën e kontrollit të pasagjereve. Smart Point mat dhe analizon procesin e sigurisë duke përfshirë të gjithë komponentët në kohë reale.

Analizimi i rezultateve lejon operatorët e aeroportit të përshtasin dhe të rindërtojnë procesin e sigurisë  dhe të sigurojnë që është në të njëjtën linjë me pasagjerët e tij në lidhje me mbërritjet dhe pritshmeritë e shërbimeve.

Për shembull amendimin e kohës së prijtjes nëpërmjet KPI (Key peformance indicators) sipas ditëve të javës apo dhe oreve të ditës. Korsitë e hapura ose të mbyllura  në dite të caktuara ose fluturime te caktuara.

Me smart Point Aeroportet do të rrisin

  • Efikasitetin operacional
  • Kenaqësinë e pasagjerëve
  • Cilësinë e shërbimit
  • Potencialin e rritjes së shitjeve me pakice.

 

(Lexo më shumë...)